>

NIRAJ SRIVASTAVA

Founder & CEO

ZEENAT KAINAT

Managing Director

Vikas Singh

Sr. PHP & JAVA Developer

Sunny Saini

Sr. PHP Developer

Aishwarya Shekhawat

Sr. BDM

ABHISHEK PATHAK

Sr. Android Developer

DIVYA GARG

Graphic Designer

Neha Gupta

Website Designer

SUMIT TIWARI

Sr. iOS Developer

AKSHAY KUMAR

Sr. IOS Developer

RAVINDRA KUMAR

Email Marketing Executive

AKHIL KUMAR

Sr. SEO Executive

Avinash Prakash Yadav

Android Developer

Sandeep Pal

Android Trainee